W tym dziale postaraliśmy się zebrać przydatną wiedzę na temat najistotniejszy cech różnych form wypiekowych w postaci zestawienia ich rodzajów z odpowiadającymi im właściwościami.